Seminar: Achiziții publice clasice și achiziții sectoriale

VOI MERGE 0

Alegeti una dintre optiuni:

Imagini

Informații

Data: 18 Ianuarie 2019, 10:00 Vineri

Descriere

Seminarul răspunde provocărilor și controverselor legislative cu care se confruntă practicienii în achiziții publice clasice și achiziții sectoriale, adresându-se ofertanților, reprezentanților autorităților sau entităților contractante, cât și specialiștilor.
Structurarea complexă a cursului are ca scop analizarea unor problematici de o dificultate ridicată, din perspectivă teoretică și practică. Seminarul pornește de la istoricul conceptelor consacrate în domeniul achizițiilor publice pe care le aprofundează prin referințe la cazuistica Curții de Justiție a Uniunii Europene și studii de caz. De asemenea, cursul abordează și ultimele modificări legislative aduse pachetului de legi privind achizițiile publice. Pe toată durata seminarului, cursanții sunt încurajați să soluționeze studiile de caz și să propună spețe noi. La final, participanții vor dobândi o înțelegere aprofundată a procesului de achiziții publice clasice și achiziții sectoriale, cât și depășirea dificultăților în interpretarea și aplicarea legislației.
___________________________________
TEMATICA EVENIMENTELOR

1. Pregătirea achiziției publice clasice și achiziției sectoriale

a) Consultarea prealabilă a pieței – beneficii și efecte;
b) Redactarea documentației de atribuire. Structurarea și redactarea contractului de achiziții publice clasice și achiziții sectoriale

⏹ 2. Achiziții publice clasice. Achiziții sectoriale

a) Domeniul de aplicare;
b) Excepții;
c) Particularități ale atribuirii in-house;
d) Jurisprudență CJUE.

⏹ 3. Criterii de calificare și selecție. Capacitatea ofertantului/candidatului. Motive de excludere a ofertantului/candidatului. Jurisprudență CJUE

⏹ 4. Documentul european unic de achiziție (DEAU) – ce reprezintă, cum se completează

⏹ 5. Entități pe capacitățile cărora se bazează/nu se bazează un ofertant/candidat

a) Terț susținător și/sau subcontractant;
b) Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
c) Jurisprudență CJUE.

⏹ 6. Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice/achiziții sectoriale. Factori de evaluare

⏹ 7. Finalizarea procedurii de atribuire. Desemnarea ofertantului câștigător. Anularea procedurii de atribuire

⏹ 8. Modificarea contractului de achiziții publice și achiziții sectoriale

a) Clauze de revizuire;
b) Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale;
c) Înlocuirea contractantului;
d) Plata directă a subcontractantului;
e) Denunțarea contractului de achiziții publice și achiziții sectoriale;
f) Jurisprudență CJUE.

⏹ 9. Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice

a) Soluționarea contestațiilor depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
b) Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;
c) Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor date în primă instanță;
d) Jurisprudență CJUE.
_________________________________
Lectorul evenimentului: Iuliana Leon

Detalii și înscriere la adresa: https://info.wolterskluwer.ro/achizitii-publice-si-achizitii-sectoriale/

Autentificare

Vă rugăm să introduceți emailul și parola Dvs:

Înregistrare Express

Introduceți adresa de email și parola:
Emailul Dvs este deja înregistrat pe Fest.ro. Doriți să unificați ambele conturi de utilizator?